Divadelní kroužky
Paměti národa

Paměť národa otevírá divadelní kroužky!

Přihlaste své děti do divadelních kroužků Paměti národa! Startujeme v září, prozatím v Praze, pro děti ve věku 10 - 18 let, 1x týdně odpoledne. Kdo kroužky povede a co s v nich bude dít? Všechno na webu: https://divadlo.pametnaroda.cz/

Zveřejnil(a) Paměť národa dne Pátek 21. června 2019

Divadelní kroužky Paměti národa jsou projektem edukativně-kreativního charakteru pro děti a mládež ve věku 10–18 let. Prostřednictvím společných setkání se účastníci seznámí s příběhy a historickými událostmi 20. století a vcítí se do různých pohledů, okolností a postojů lidí, kteří prožili dramatické chvíle druhé světové války a komunismu. Na pozadí konkrétního příběhu účastníci porozumí historickému kontextu 20. století a seznámí se s podstatou totalitních režimů. Mladým lidem nabízí možnost reagovat na otázky nedávné minulosti.

Přihláška

Co bude obsahem kroužku?

Účastníci pod vedením lektora sbírají materiál pro zpracování konkrétního příběhu. Mohou využít sbírku Paměť národa, dokumentární cykly Příběhy 20. století, dostupné archivní materiály a nabídneme i pohled odborníků.

Nasbíraný materiál zpracují způsobem montáže a sepíší základní scénář. Společně pak vyberou vhodný prostor k realizaci představení (např. oživí zapomenuté místo, divadelní sál či sály jiného typu), uzpůsobí scénu, vyrobí rekvizity a kostýmy, využijí jevištní hudbu, světla, audio či video projekce.

Dramatický text na závěr inscenují a prezentují užší veřejnosti.

Účastníci se naučí základům herectví, seznámí se s divadelním prostředím, naučí se vnímat partnera a reagovat na něj, uplatnit kultivovaný mluvený a pohybový projev, správné držení těla, dostanou základy hlasové hygieny, rozvíjí skupinovou citlivost, pracují se zvukem a přijímají odpovědnost za společnou tvorbu a prezentaci výsledku. To vše v bezpečném prostoru vzájemné důvěry a porozumění.

Forma kroužku

Kroužky probíhají pod vedením lektora jednou týdně na hodinu a půl (většinou v divadelních prostorách, např. v Divadle v Dlouhé) na různých místech Prahy. Trvají od konce září do začátku června. V každém semestru se uskuteční vždy 15 setkání. Do budoucna bychom svou činnost rádi rozšířili i do dalších krajů.

Pokud Vás nabídka zaujala, kontaktujte nás:
zuzana.burdova@postbellum.cz
tel. 602 873 984

Nebo vyplňte přihlašovací formulář a my se Vám ozveme s bližšími informacemi.

Kde kroužky probíhají

Divadlo v Dlouhé, Praha 1
pondělí 15-16.30 a 16.30-18

Divadlo Na Jezerce, Praha 4
úterý 15-16.30 a 16.30-18

Divadlo pod Palmovkou, Praha 8
středa 14.30-16 a 16-17.30

Kulturní centrum Kaštan - Scéna Unijazzu, Praha 6
čtvrtek 14.30-16 a 16-17.30

Kroužkovné je 2500 Kč.

Divadelní lektorky

Zuzana Burdová

Zuzana studovala Rakouské gymnázium v Praze a Vyšší odbornou školu publicistiky se specializací na literaturu a výtvarné umění. Vysokoškolské vzdělání získala v oboru Sociální a masová komunikace. Díky svému zaměření na německy mluvící oblast absolvovala didaktické kurzy a stáže organizované Goethe Institutem. Dlouhodobě se věnuje pedagogické činnosti a dramatické výchově. S dalšími výukovými metodami se seznámila ve specializovaných kurzech British Council, ale také v hodinách Venduly Burger (Budilova divadelní škola). Zuzana prošla redakcemi tištěných i elektronických médií, a to jako píšící novinářka či vedoucí vydání (TV Prima, Katolický týdeník, Rodina a škola). Vedla rovněž Tiskové středisko České biskupské konference. Přeložila několik knih zaměřených na psychologii (mj. publikace Jiřiny Prekopové). Aktivně a pro radost hraje divadlo, momentálně v  D.S. Náplavka a Divadelní společnosti Josefa Dvořáka. Má zkušenosti s natáčením pro rozhlas a televizi. K divadlu přivedla i své dvě dcery.

Tamara Pomoriški

Tamara vystudovala režii a dramaturgii na Divadelní fakultě Akademie múzických umění v Praze. Jako režisérka/dramatička pracovala v divadlech: DISK, Ypsilon, Akropolis, NoD, v Západočeském divadle Cheb a ve Strašnickém divadle X10. Pro Český rozhlas Dvojka pracovala jako scenáristka. Kromě psaní pro rozhlas a divadlo, píše pro film. Na přelomu roku 2018 a 2019, ve spolupráci s Post Bellum a s nizozemskou organizací Theater Na de Dam, v její režii vzniklo představení dětí Paměť jsme my vytvořené na základě vzpomínek pamětníků holokaustu. S dětmi a mládeží pracuje už dlouhá léta jako lektor dramatického kroužku a tvůrčího psaní.