Korona deník

V období nařízené karantény jsme s dětmi tvořily alespoň na dálku. Všem, kteří nám poslali své kreativní příspěvky, děkujeme!

https://divadlo.pametnaroda.cz/media/sites/3/2020/07/Jezerka-Tim.mp4

 

Divadlo Paměti národa