Paměť jsme my 2020: Ticho

Premiéra: 27. ledna 2020, Národní knihovna, Praha

Režie: Tamara Pomoriški, hudební vedení: Ridina Ahmedová

Dne 27. ledna 2020 se Praha už podruhé připojila k evropským velkoměstům, které si připomínají Mezinárodní den památky obětí holokaustu prostřednictvím divadla. Tentokrát příběhy oživily prostory Národní knihovny v Praze. Spojilo je téma: kniha – příběhy zaznamenané, i ty nevydané. 

Dvanáct mladých divadelníků se setkalo se šesti pamětníky, do jejichž osudů zasáhla druhá světová válka. Měly možnost vyslechnout příběh Mikuláše Brödera (1928), narozeného v židovské rodině na Slovensku. Za války byl deportován do pracovního tábora a po útěku se přidal k partyzánům.  Zdena Freundová (1931) válku přežila v úkrytu. Otec pracoval jako mechanik u RAF. Dora Pešková (1921) v roce 1942 odjela transportem do Terezína, rok poté druhým transportem do Osvětimi. Válku přežily společně se sestrou. Alice Grusová (1941) se narodila v židovské rodině v Praze. Při pokusu o útěk za hranice se rodiče během razie rozhodli nechat roční dceru na lavičce v parku. Zachránili jí tak život, oba později zahynuli v Osvětimi. Jan Volavka (1934) se narodil v Praze do smíšeného manželství, jako desetiletý zažil tři týdny nacistického vězení. Tento zážitek ovlivnil jeho život natolik, že se později, jako profesor psychiatrie v USA věnoval neurobiologii násilí. Eduard Marek (1917), nejstarší pamětník, byl během druhé světové války vězněn za pomoc židovskému příteli. Celoživotní skaut byl souzen za války i po ní.

Foto: Barbora Žentelová

Partneři: Embassy of the Netherlands in the Czech Republic, Národní knihovna České republiky, Nadační fond obětí holocaustu, Domov sociální péče Hagibor, Dům děti a mládeže hl. M. Prahy, Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy.

Zvláštní poděkování: Irena Maňáková, Zuzana Petrášková, Hana Vondráková, Kristýna Kočová, Zuzana Krutská Hypšová

Divadlo Paměti národa