O nás

Tamara Pomoriški

divadelní režisérka, umělecká vedoucí 

Tamara studovala obor Světová literatura a teorie literatury na Filologické fakultě Bělehradské univerzity a následně absolvovala obor Divadelní režie na katedře Alternativního a loutkového divadla Akademii múzických umění v Praze. Více než deset let se věnuje převážně divadelní tvorbě s mládeží. Je autorkou několika rozhlasových her, které napsala pro Český rozhlas. V roce 2013 také zdramatizovala knihu Jana Hergeta: Laďka Kozderková – Lady muzikál, kterou Západočeské divadlo v Chebu uvedlo ve svém repertoáru pod názvem Psáno do písku. Jako režisérka připravila řadu inscenací v divadelních souborech Studia Ypsilon, NoD Praha, nebo Divadla X10. Od roku 2019 zastává pozici umělecké vedoucí Divadla Paměti národa, které je součástí organizace Post Bellum. Kontinuálně se zabývá rozvojem metodologických koncepcí dramatické výchovy a jejich využití v moderním vzdělávacím systému výuky dějin 20.století. Činnost a metodiku Divadla Paměti národa pravidelně prezentuje i na mezinárodních vzdělávacích konferencích a divadelních festivalech. V roce 2023 ve spolupráci s holandským divadlem Theater Na de Dam a Pražskou taneční konzervatoří režijně připravila unikátní inscenaci Paměť jsme my: Silnice č. 19, která je součástí repertoáru profesionálních inscenací Divadla Paměti národa. 

Walter Nagy

koordinátor

Walter absolvoval Divadelní fakultu Vysoké školy múzických umění v Bratislavě. Během studií se účastnil studentských stáží na Filozofických fakultách Univerzity Karlovy v Praze a ELTE v Budapešti. Již jako student se zabýval fenoménem „dokumentárního divadla“ a principy dokumentaristiky využívané v divadelním umění.  Od roku 2008 pracoval v Institutu dokumentárního filmu v Praze jako koordinátor projektu East Silver Caravan – zaměřeného na mezinárodní festivalovou distribuci autorských dokumentárních filmů ze Střední a Východní Evropy. Autorsky se podílel na audio-dokumentu Příští stanice hlavák (2022) pro Český rozhlas a dále spolupracoval na postprodukci filmu Vitalye Manského a Yevhrena Titarenka: Východní fronta (2023) pro českou filmovou společnost Hypermarket Film. Jako distribuční a festivalový agent pro filmovou společnost ERA Production pracuje na festivalové strategii a distribuci středometrážního filmu režiséra Ivo Bystřičana: Neviditelné krajiny (2022). Do Post Bellum nastoupil v červnu 2023 jako koordinátor Divadla Paměti národa.

Divadelní lektoři:

Daniela Jirmanová

lektorka divadelního kroužku v Ostravě (Národní divadlo moravskoslezské)

Daniela vystudovala divadelní vědu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Po přestěhování z Prahy do Ostravy pracovala jako divadelní dramaturgyně v Divadelní společnost Petra Bezruče a v Divadle loutek Ostrava. Od září 2020 je vedoucí Ateliéru pro divadelní vzdělávání při Národním divadle moravskoslezském.

Tomáš Jirman

lektor divadelního kroužku v Ostravě  (Národní divadlo moravskoslezské)

Tomáš je absolventem Katedry činoherního divadla (obor herectví) na pražské DAMU. Působil v divadlech v Olomouci, Šumperku a od roku 1983 je členem činoherního souboru Národního divadla moravskoslezského v Ostravě. Kromě hraní se věnuje i režii – divadelní a rozhlasové. Jako interpret i režisér pravidelně spolupracuje s ostravským studiem Českého rozhlasu, kde vytvořil velké množství literárně-dramatických děl.

Barbora Černochová

lektorka divadelního kroužku na Praze 7 (Národní galerie)

Barbora absolvovala DAMU katedru výchovné dramatiky. Od roku 2014 vede literárně-dramatický obor na ZUŠ Klecany. Jako lektorka pracuje v Divadle D21. Jako herečka účinkuje v Divadle Minor a ve studiu Damúza. S kolegyní z DAMU vytvořila autorské představení pro nejmenší pod hlavičkou Divadlo Na kárce. Ve všech těchto sférách se potkává především láska k divadlu a k práci s dětmi a mladými lidmi. 

Alena Skálová

lektorka divadelního ateliéru na Praze 6 (KC Kaštan)

Jako tvůrkyně se Alena věnuje výtvarnému divadlu a jako lektorka práci s mladými lidmi. Po studiu na DAMU pracovala 7 let v Británii, kde založila Missing Pages Theatre. Alena připravuje hlavně autorské inscenace a představení dokumentárního divadla. Zajímají ji zapomenuté příběhy míst a komunit. Ráda kombinuje výtvarné prostředky jako je koláž a stínové divadlo a recykluje materiály. Jejím mottem je citát Alexe Griffina: Každé omezení je jen prostředek k větší kreativitě. Více na www.alenaskalova.com

Adéla Horáková

lektorka divadelního ateliéru na Praze 4 (Divadlo na Fidlovačce)

Adéla vystudovala Teorie a dějiny divadla, filmu a médií na Univerzitě Palackého v Olomouci a Mediální studia na Univerzitě Karlově v Praze. Je divadelní pedagožka se vzděláním BuT od DAS Ei – Theaterpädagogisches Institut Bayern e.V. v Norimberku. V Čojč – Divadelní síti Čechy Bavorsko realizuje divadelní projekty pro mládež z Česka a Německa, v rámci kterých s mladými lidmi zpracovává různorodá témata od životního prostředí, přes vnímání času, až k lidským právům. Zároveň se věnuje česko-německé spolupráci na školní i mimoškolní úrovni.  
 

Jana Neduha

lektorka divadelního ateliéru v Hradci Králové  (Divadlo Drak)

Jana je absolventkou ateliéru Divadlo a výchova na brněnské JAMU a momentálně studentkou na Katedře výchovné dramatiky na DAMU. Pracovně působí v Divadle Drak jako vedoucí lektorského oddělení, kde ji fascinují nekonečné možnosti práce s dětským divákem a divadelní tvorba s mladými lidmi. Má speciální zálibu nahlížet na svět dětskýma očima, miluje pracovní výzvy, kreativní nápady a nové projekty.

Klára Fidlerová

lektorka divadelního ateliéru v Hradci Králové  (Divadlo Drak)

Klára vystudovala učitelství českého a anglického jazyka na Univerzitě Hradec Králové a dramatickou výchovu na KVD DAMU. To, co se tam naučila, pak uváděla do praxe a snažila se rozvíjet na gymnáziu, střední pedagogické škole, základní umělecké škole i v amatérských divadelních souborech dětí i dospělých. Od roku 2022 pracuje jako divadelní lektorka v Divadle Drak v Hradci Králové. Jednou z jejích nejhezčích divadelně- pedagogických zkušeností byla tvorba studentské autorské inscenace mapující na vzpomínkách pamětníků, jak malým městem prošly velké dějiny 20. století.

Jitka Míčková

lektorka divadelního ateliéru na Praze 8 (Divadlo pod Palmovkou)

Jitka vystudovala střední pedagogickou školu a Katedru výchovné dramatiky na DAMU. Metodám výchovné dramatiky a zážitkové pedagogiky se věnuje již řadu let, a to jako učitelka mateřské školy v Praze, autorka vzdělávacích a zážitkových dílen divadla Minor, lektorka a metodička zážitkových workshopů Post Bellum, školitelka lektorů, pedagogů, studentů SŠ a VŠ. Je zakladatelkou a členkou divadla Na háčku zaměřeného na tvorbu pro děti, ve kterém také tyto principy uplatňuje.

Viktória Pejková

lektorka divadelního kroužku na Praze 1 (Divadlo v Dlouhé)

Viktória je profesionální herečka a performerka. Je absolventkou Janáčkovy akademie múzických umění v Brně, oboru činoherního herectví pod vedením doc. Oxany Smilkové. Po vysoké škole hostovala v inscenaci M. Proust, Hledání ztraceného času, v režii J. A. Pitinského, v Mahenovém divadle v Brně. Následně strávila tři roky v angažmá v divadle Komorní scéna Aréna v Ostravě, kde působila v mnoha inscenacích. V květnu roku 2022 byla spoluorganizátorkou dvoudenního happeningu Podchod v Ostravě, na kterém také představila, společně se studenty Janáčkovy konzervatoře v Ostravě a spolutvůrci, autorskou performance s názvem Get stuck inside. Zúčastnila se mnoha workshopů, jak pohybových tak i se zaměřením na činoherní nebo filmové herectví. Účinkovala v několika seriálech i studentských filmech. Pracovala ve spolupráci se Slezskou univerzitou v Opavě na dvou audioknihách ve slovenštině, které vyšly ve vydavatelství Větrné Mlýny.   Do Prahy ji přivedlo působení v rezidenčním programu s názvem Odolnost pro budoucnost skupiny TANTEHORSE a působení v divadle MANA v inscenaci Slyšel jsem Sovu zavolat své jméno.  

Kateřina Szopová

lektorka divadelního kroužku na Praze 11 (KC Matky Terezy)

Kateřina je absolventkou Slezské univerzity v Opavě oboru kulturní dramaturgie v divadelní praxi. Věnuje se profesionálnímu herectví, dabingu, rozhlasové tvorbě a taky dramatické výchově pro děti a mládež. V roce 2022 absolvovala mezinárodní workshop Youth manifesto, Authorical acting v Národním divadle Moravskoslezském v Ostravě.

Kateřina Dojčánová

lektor divadelního kroužku v Pardubicích

Kateřina vystudovala Katedru výchovné dramatiky na DAMU. Od roku 2022 je učitelkou literárně-dramatického oboru na Základní umělecké škole Karla Malicha v Holicích. Od září 2023 je také divadelní lektorkou ve Východočeském divadle v Pardubicích. Věnuje se i amatérskému divadlu v pardubickém Divadle Exil.

Nina Doubková

lektorka divadelního kroužku v Liberci

Nina vede nejrůznější kroužky dramatické výchovy pro děti a mládež již téměř dvacet let. Na podzim 2021 se stala součástí nového týmu severočeské pobočky Paměti národa v Liberci a spolupodílí se na jejích nejrůznějších projektech jako produkční výstav, eventů pro veřejnost, jako koordinátorka Běhu pro PN nebo sbírky ke Dni válečných veteránů. Od podzimu 2022 vede Divadelní ateliér Liberec (dříve Divadelní kroužek Paměti národa v Liberci) a od jara 2023 působí také jako lektorka workshopů PN na severu Čech. Nina věří, že hledáním spojitostí a kontextu v příbězích, které byly skutečně prožity, je možné historii doopravdy uchopit, pochopit a nalézt k ní opravdový vztah.

Partneři

Finanční partneři

   

 
 

 

 

 

Mediální partněři

 
 
 

Partneři

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Divadlo Paměti národa