Ateliér pro divadelní vzdělávání při NDM

Adresa:
Milíčova 1, 702 00 Ostrava

  • úterý 16:00–17:30

Pod vedením:
Daniela Jirmanová

  • Daniela Jirmanová Divadelní dramaturgyně (v minulých letech byla dramaturgem Divadelní společnosti Petra Bezruče a Divadla loutek Ostrava), od září 2020 vedoucí Ateliéru pro divadelní vzdělávání při Národním divadle moravskoslezském.

V uplynulé sezóně jsme se naživo potkali jen několikrát, pak jsme zůstali odkázáni na online setkávání. Ta nám příliš nevyhovovala, jelikož se účastníci kroužku nestihli předtím pořádně vzájemně poznat. Přesto jsme kousek práce udělali: zaměřili jsme se na příběhy, které se odehrávaly přímo v našich rodinách. Děti mluvily se svými rodiči, a především pak prarodiči, a zjišťovaly, jaké osudy spojené s totalitními režimy ukrývá rodinná historie. Našly se dokonce dva deníky z první světové války! Z nich i z dalších rodinných osudů bude vycházet naše činnost v následujících dvou pololetích. Nejprve dokončíme krátkou video upoutávku, kterou jsme nestihli dodělat na jaře, a pak se budeme věnovat divadelnímu zpracování materiálu, nasbíraného při pátrání v rodinných historiích.