Plzeň

Divadelní kroužky pro veřejnost najdete v Divadle Alfa. Volitelný seminář dle metodiky Divadla Paměti národa probíhá i Pedagogické fakultě Západočeské univerzity.