Praha

V Praze zkoušíme na čtyřech divadelních scénách a nově otevíráme kroužek v KC Zahrada! Scházíme se pravidelně jednou týdně od pondělí do čtvrtka v odpoledních hodinách. V každém pololetí proběhne patnáct setkání a náš časový harmonogram je v souladu se školním rokem.