Cena svobody a demokracie

Divadelní workshopy pro studenty středních škol z Prahy

Týdenní odpolední divadelní workshop pro mladé lidi se věnuje otázkám svobody a demokracie. Účastníkům nabízí možnost kreativně ztvárnit vlastní životní postoje a názory v podpůrné a přátelské atmosféře.

S ohlédnutím na zlomové události roku 1989 v tehdejším Československu a vzpomínky pamětníků, kteří je zažili na vlastní kůži, budou mít účastníci možnost porovnat svá životní přání a myšlenky se svými vrstevníky druhé poloviny 20. století.

Účastníci si společně projdou cestu hledání inspiračních zdrojů, výběru materiálů až po stvoření představení, do něhož budou přispívat svými nápady.

Mimo rozvoje tvořivosti a představivosti je na workshopu kladen velký důraz na zlepšení komunikačních dovedností, čtenářské gramotnosti, vývoj kritického myšlení a spolupráci ve skupině.

Realizováno v rámci projektu iKAP II – inovace ve vzdělávání.

Termíny a místa

19. 7. – 23. 7. 2021 Volnočasové centrum H55, Hloubětínská 1138/5, 198 00 Praha 14
26. 7. – 30. 7. 2021 Vzlet, Holandská 669/1, Praha 10 – Vršovice
23. 7. – 27. 8. 2021 Španělská 10, Vinohrady, Praha 2

Čas: po-pá od 13 do 18 hod

Kurzovné: zdarma, každý den zahájíme obědem