28.-29.11.2022

Gymnázium Paměti národa, Praha

Divadlo Paměti národa pořádá Mezigenerační divadelní dílnu pro účastníky starší 55 let a studenty. Tématem je VZDĚLÁVÁNÍ a cílem společná divadelní tvorba, sdílení postojů k tématu a vzpomínek ze školy. 

Jak by podle vás vypadala ideální škola? Jaký byl nejdůležitější den ve vaší škole?

Studenti Gymnázia Paměti národa a dospělí účastníci budou společně nalézat odpovědi při hereckých hrách a seznámí se se základy dramaturgie a storytellingu. Dílna bude prostorem pro sdílení zkušeností a také pro přátelské setkání. 

Srdečně zveme starší ročníky, kteří rádi tvoří, k účasti na naší dílně. Mohou se k nám přidat 28.11. od 13.30 – 16.30 hod. a 29.11. od 9.30 – 12.30.

Pro bližší informace a přihlášení nám napište na divadlo@postbellum.cz

Foto: Vojta Brtnický