25.-29.10.2019

Dworp, Belgie

Děti z Česká navštívily své vrstevníky z Belgie a během čtyř dnů intenzivní práce vytvořily hudebně-divadelní vystoupení o očekáváních, přáních, předsudcích a obavách z neznámého. Představení se odehrálo dvakrát v Destelheide v Dworpech a na Filem´on Festivalu v Bruselu.

Foto: Jakub Kučera

Projekt se uskutečnil s podporou Embassy of Belgium DELEGATION OF FLANDERS IN THE CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA a organizace Amateo ve spolupráci s DDM hl. m. Prahy.