Dílny Paměti národa jsou určeny pro všechny, kteří se chtějí aktivně zapojit do divadelního světa. Interaktivní workshopy „Dílny pro mládež“ vás provedou fascinujícími příběhy pamětníků a pomohou vám s tvorbou vlastních divadelních děl. Kreativní „Mezigenerační dílny“ pro všechny věkové kategorie vám umožní znovu objevit kouzlo divadla a sdílet své vzpomínky s ostatními.

Dílny pro mládež

Během letních prázdnin mají všichni zájemci možnost účastnit kreativně-vzdělávací týdenní rezidence, kterou pravidelně nabízíme v rámci příměstského letního tábora. Ty jsou určeny dětem staršího školního věku a mladým lidem. Cílem je poskytnout prostor ke společné tvorbě a seznámení se s vybraným obdobím moderních dějin.

Mezigenerační dílny

Divadlo Pamětí národa nabízí mezigenerační dílny, kde se lidé starší 55 let a studenti středních škol setkávají a spolupracují na divadelní tvorbě založené na skutečných příbězích z 20. století. Účastníci se učí o historii, sdílejí své zkušenosti a názory a rozvíjejí své herecké a tvůrčí schopnosti. Dílny mohou mít různou formu a délku a jsou vedené zkušeným lektorem, který účastníky provází celým procesem tvorby divadelního představení.