O nás

Tamara Pomoriški

umělecká vedoucí divadla PN, divadelní režisérka a lektorka

Tamara vytváří metodiku divadelních kroužků, sestavuje program jednotlivých lekcí a dohlíží na jeho realizaci. Sbírá příběhy pro divadelní zpracování, hledá vhodné prostory pro prezentaci a zve ke spolupráci inspirující osobnosti. Povzbuzuje mladé divadelníky, aby se neustále ptali, hledali odpovědi, přemýšleli, nacházeli souvislosti a pozorně vnímali svět kolem sebe.

Ve své tvorbě propojuje různé disciplíny a pravidelně spolupracuje s hudebními, tanečními, literárními a výtvarnými znalci. Spolupracuje se zahraničními umělci a uměleckými skupinami, jako jsou: Theater NadeDam z Nizozemska, Das Letzte Kleinod z Německa, Fanfakids z Belgie, nebo hudebník Siim Aimla z Estonska.

Tamara vystudovala režii na Katedře alternativního a loutkového divadla na DAMU v Praze a kromě divadla se věnuje psaní, především rozhlasových her.

Pokud se ve Vaši rodině nebo okolí v minulosti odehrál příběh, kterému by podle Vás slušelo divadelní zpracování, neváhejte se ozvat na email: tamara.pomoriski@postbellum.cz.

Zuzana Burdová

koordinátorka projektu, publicistka, divadelnice a lektorka

Zuzana má na starosti provoz divadelních kroužků a komunikaci.

Studovala Rakouské gymnázium v Praze a Vyšší odbornou školu publicistiky se specializací na kulturu. Vyrůstala v divadelním prostředí. Sama se aktivně začala věnovat divadlu v roce 1997, kdy spoluzakládala studentské divadlo Kuplet.

Dlouhodobě se věnuje pedagogické činnosti a dramatické výchově. Aktivně a pro radost nyní spolupracuje se dvěma divadelními spolky: D. S. Náplavka Lysá nad Labem a Divadelní společností Josefa Dvořáka.

Absolvovala didaktické kurzy a stáže organizované Goethe Institutem a British Councilem. Vysokoškolské vzdělání získala v oboru Sociální a masová komunikace. Zuzana prošla redakcemi tištěných i elektronických médií, překládá z němčiny, učila mj. dramatickou výchovu na základní škole a dlouhodobě připravuje dětem volnočasové aktivity.

Od samého počátku divadelní kroužky i vede. Nyní coby lektorka na Praze 6. Společně s dětmi hledá, čím minulost promlouvá k dnešku, příběhy smutné i ty, které nesou radost a vzájemné povzbuzení.

Pokud máte dotazy k provozu kroužků či komunikaci, napište na email zuzana.burdova@postbellum.cz či divadlo@pametnaroda.cz