Spolupracujeme s divadly a organizacemi z Evropy a umožňujeme mladým lidem vycestovat a spolupracovat se zahraničními vrstevníky. Realizujeme workshopy pro mládež v různých zemích, například v Litvě, Německu a Belgii. Nabízíme možnost zapojit se do dalších mezinárodních projektů a aktivit.

Přes plot / Über den Zaun

Mezinárodní divadelní spolupráce mezi Českem a Německem, která se zaměřuje na události roku 1989. Účastníci projektu se v Praze 17.–21. května 2024 a v Německu 21.–25. června 2024 zúčastní workshopů a divadelních zkoušek s cílem vytvořit divadelní performanci o událostech roku 1989. Jazyky projektu jsou čeština, němčina a angličtina. Ukázka závěrečné inscenace se uskuteční 30. září 2024 na Velvyslanectví Německé spolkové republiky v Praze.

Termíny:

  • 17.-21. května 2024: Zkoušky a vývoj scén v Praze.
  • 21.-25. června 2024: Generální zkoušky a premiéra v Stützerbachu v Německu.