Termíny a místa:

19. – 23. 7. 2021 H55, Praha 14

26. – 30. 7. 2021 Vzlet, Praha 10

23. – 27. 8. 2021 Španělská 10, Praha 2

Věk účastníků: 15 – 18 let

S ohlédnutím na zlomové události roku 1989 v tehdejším Československu a vzpomínky pamětníků, kteří je zažili na vlastní kůži, účastníci měli možnost porovnat svá životní přání a myšlenky se svými vrstevníky druhé poloviny 20. století.

Foto: Adam Plíhal / Aktualne.cz, Ondřej Staněk

Projekt se uskutečnil s podporou iKAP II – Inovace ve vzdělávání reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0021106

Za poskytnutí prostor ve Španělské 10 děkujeme manželům Jiřímu a Radaně Waldovým. Za spolupráci děkujeme vedení H55 a Vzletu.