Ve druhém únorovém týdnu 2022 byl zahájen další semestr, v pořadí již šestý.

Na Praze 1 v Divadle v Dlouhé se skupina zaměřuje na téma Cena svobody a demokracie a věnuje se především událostem roku 1989. Tématem kroužku, které sídlí na Praze 8 v Divadle pod Palmovkou je Domov a nutnost opustit jej. V KC Kaštan na Praze 6 se skupina pohybuje obdobím začátku druhé světové války a pracuje s tématem bezpráví. Kroužek, který zkouší v Divadle Bez Zábradlí na Praze 1 se zabývá tématem okupace 68 s akcentem na chování davu a jeho emocí. V Brně, v Institutu Paměti národa divadelní kroužek pokračuje v tématu prvního semestru, Genius loci: Duch místa – Dech osudů – Duše člověka a období komunismu. V Plzni ve volnočasovém centru Skupovka se děti zaměřují na téma Cena svobody a demokracie, především z pohledu listopadových událostí roku 1989. V Ostravě v Ateliéru pro divadelní vzdělávání při NDM kroužek pracuje s tématem svobody a demokracie.