21. dubna v 18 hod v Praze

Roh Římské a Rubešovy ulice

Srdečně zveme na krátké vystoupení středoškoláků z divadelního kroužku Paměti národa v Praze při Divadle Bez zábradlí. 
Čeká nás divadelní výstup z půlročního mapování událostí spojených s okupací 68 pod vedením Báry Černochové.


Divadelní kroužek realizujeme v rámci projektu ESF „IKAP II – Inovace ve vzdělávání“, reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0021106