26.4.-25.5.2022
Sofia, Bulharsko
Kdybych měl více odvahy.... Řekl bych všechno, co mám na srdci.
To jsou slova, která prostřednictvím videa a z úst studentů Divadla Paměti národa zazněla v bulharské Sofii, a to v rámci výstavy A Secret Room. Zajímá vás představení, které zde bylo promítáno? Podívejte se na záznam tady: https://youtu.be/Img78kBQyuU
Výstava ukončila projekt The Price of Freedom and Democracy, financovaném v programu Evropské unie Evropa pro občany. Zúčastnili se jej
organizace z Bulharska, Německa, Polska, Rumunska, Litvy a České republiky.

Foto: Judyta D Potocka