1.-3.6.2022

Dublin, Irsko

Bylo nám ctí představit na evropském sympoziu European Remembrance Symposium, které se konalo v irském Dublinu, naši organizaci a Divadlo Paměti národa.

V rámci panelu případových studií „Cesty ke smíření – projektová praxe“ představila Tamara Pomoriški projekt „Paměť jsme my“, které v rámci mezinárodního projektu „Theatre of Remembrance“ pořádáme od roku 2018/19 každoročně ve spolupráci s partnery z Nizozemska, Polska, Slovenska, Německa, Maďarska, Itálie a Litvy. Jeho obecnou vizí je prohloubit diskuzi a úvahy o naší společné historii v Evropě s cílem vytvořit soudržnější a empatičtější společnost v rámci zemí EU a mezi nimi. Druhý představený projekt týkající se smíření prostřednictvím divadla byl mezinárodní projekt „The Price of Freedom and Democracy“, do kterého bylo zapojeno 6 členských států. Jeho cílem bylo přiblížit mladým lidem narozeným po roce 1989 totalitní režimy – překrucování a manipulaci s demokratickými principy a represe vůči disidentům, intelektuálům a umělcům.

Foto: enrs.eu