10. 2. 2023

Historie našich předků, název představení divadelního kroužku Paměti národa pro ukrajinské děti, ukázala v pátek 10. února prostorách KC Vozovna příběhy ukrajinských příbuzných a předků, obrázky z černobylské katastrofy i z Prahy v srpnu 1968. Vše očima ukrajinských dětí, které poukazovaly na provázanost našich dějin a v představení pro lepší srozumitelnost mluvily oběma jazyky. Režie se ujala Olena Zavhorodnya, která kroužek pro ukrajinské děti vede. Téměř sedmdesátka diváků na jejich vyprávění – místy dramatické, jindy odlehčené – reagovala velmi pozitivně.