Inscenace Jaro 68 divadelního ateliéru Paměti národa při Divadle v Dlouhé měla premiéru 29. května 2023. Tato inscenace vznikala pod vedením zkušené lektorky Niky Novákové a základní inspirací bylo vyprávění režiséra Hynka Bočana. Ačkoli se mohlo zdát, že pražské jaro 1968 bude příslibem a cestou k uvolnění tehdejšího represívního režimu, tak se nakonec potvrdila pouze skepse některých občanů. Sovětská okupace Československa v srpnu 1968 nejenže zmařila veškeré naděje na demokratizaci, ale taky předznamenala dlouhou společensko-politickou agónii, odehrávající se výhradně pod taktovkou Moskvy a cynicky se nazývající „normalizace“. Participanti Divadelního ateliéru Paměti národa při Divadle v Dlouhé představením v sálu Kláštera sester voršilek na Praze 1, tak završili školní rok 20222/2023, během kterého se soustřeďovali na rozvíjení kritického myšlení, veřejného projevu , kreativity a schopnost orientovat se v dějinách 20.století.        

 

Za podporu děkujeme