14.5.2023

Věra a rodina. Věra a škola. Věra a láska. Věra a její úvahy nad sebou a světem.

Pohyb, obraz, papír, živá hudba.

Představení středoškolského souboru vychází z deníkových zápisů Věry Jirousové z let 1956 – 1963, které našel a zpracoval její syn Tobiáš Jirous po její smrti. Sám přijal pozvání a kroužek navštívil a posunul bádání nad touto pozoruhodnou ženou o další krok dál. Soubor se zabýval pečlivě všemi zápisy, věnoval se dramaturgické práci při výběru textů a následnému propojení s pohybem, jevištním obrazem a scénografickým zpracováním. Pohybově spolupracoval s Šimonem Plyskou, který členy souboru inspiroval i k pohybu na pomezí akrobacie.

Za fotografii děkujeme autorovi panu Pavlovi Štinglovi.

Divadelní kroužek je realizován v rámci projektu „OPVVV reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0021106, který je spolufinancován Evropskou unií. PII, MHMP a výše uvedený partner zpracovávají osobní údaje v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb. a s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679.