V nastávajícím školním roce 2023/2024 opět otevíráme Divadelní ateliér i v Plzni. Kreativní dramaticko-vzdělávací dílna je určena pro žáky druhého stupně a středoškoláky, kde pod vedením zkušené lektorky dramatické výchovy se přes tvůrčí interpretaci osobních příběhů pamětníků budeme usilovat o hlubší pochopení dějin 20. století. Cílem dvousemestrálního kurzu je nejen rozvinout a podpořit kreativitu, ale taky schopnost srozumitelně formulovat vlastní názory. Na závěr školního roku i plzeňský divadelní ateliér uvede závěrečnou inscenaci, s potenciálem přes performativní umění veřejně prezentovat vlastní statement ke sledovanému tématu. Setkání se budou konat každý čtvrtek od 16:30 -18:00 v Centru volného času Skupovka v Plzni. Maximální počet účastníků skupiny je 15 osob. Neváhejte proto s vyplněním přihlášky co nejdřív.