Setkání s neznámým / Meeting Unknown

Ve dnech 25. do 29. října 2019 se pět českých studentů (Julie, Victorie, Matylda, Ryan a Sebastian) vydalo do Belgie, aby ve spolupráci s tamními šesti vrstevníky (Lukou, Bilalem, Thomasem, Danem, Sekouo a Dollym) vytvořili představení „Setkání s neznámým“. Smyslem projektu bylo uskutečnit kulturní výměnu mezi studenty, kteří již působí v mimoškolních divadelních a hudebních programech a vzájemně se inspirovat pro další divadelní činnost. Během návštěvy se účastníci seznámili s kulturním a sociálním zázemím dětí v organizaci „Fanfakids“, která nabízí dětem ze sociálně slabého prostředí pravidelná hudební setkání (mj. společné bubnování) a pracovali pod vedením místních lektorů divadla a hudby. Děti do Belgie doprovázeli dva čeští umělci: Tamara Pomoriški, divadelní režisérka a Jakub Kučera, filmový režisér. Za belgickou stranu s dětmi pracovali lektoři a perkusionisté: Veronica Campos a BartNagels.

Představení bylo dvakrát představeno v Belgii – v Destelheide v Dworpech a na Filem´on Festivalu v Bruselu.

Závěrem roku 2020 plánuje 6 dětí z Belgie navštívit české studenty v Praze a vytvořit další divadelní představení metodikou Divadla Paměti národa: “Příběh mojí rodiny“.  

foto Jakub Kučera

Projekt vznikl za podpory: