Jak vypadala pražská Libeň před druhou světovou válkou? Co vůbec víme o jejích původních obyvatelích? Vzpomínky pamětníků ze staré Libně, jejich osobní příběhy a přemýšlení nad nimi očima současníků se stali východiskovým pilířem pro vznik inscenace Zrádné závětří ateliéru Paměti národa při Divadle pod Palmovkou. Premiéra se konala 7. června 2023 v synagoze na Palmovce, v jedinečném prostoru, s nenahraditelným geniem loci, který ideálně souzněl s poetikou a kreativitou inscenace libeňských mladých divadelníků.  Autentické herecké projevy a osobní odhodlání zkoumat a následně se i osobně vyrovnat s traumatickými události způsobené nacistickým režimem, je mimo jiné přivedlo ke schopnosti kreativní formou prezentovat vlastní generační postoj. A to nejen vůči tragickým následkům nacistického řádění v Protektorátu, ale také nad současnými sílícími tendencemi a snahami zlehčovat toxicitu nacismu a fašismu. “Hlavní metaforou pro holocaust je pro nás papírová loutka. Čím více zákazů a protižidovských nařízení, tím více člověk ztrácí svoji lidskou důstojnost a stává se pouze loutkou a jeho osud je v rukách jiných.”, uvedla oblíbená a zkušená lektorka libeňského ateliéru Jitka Míčová. Na počátku zkoušení měli mladí divadelníci pouze příběhy domů, které již nestojí, příběhy lidí, kteří již nežijí a osudy lidí, na které se už jen vzpomíná. A v červnu pak uvedli divácky atraktivní performance Zrádné závětří, kde bylo patrné, že účastníci libeňského ateliéru pronikli k hlubšímu pochopení myšlenek jednotlivých postav z libeňské židovské komunity, do jejich každodennosti, ale i do příběhu vzniku a zániku židovského ghetta a do tajemného osudu židovské synagogy a hřbitova v pražské Libni. 

    

Autor fotografií: Lukáš Jančina

Za podporu děkujeme .