Ukázková hodina v Divadelním ateliéru Paměti národa v Liberci

V nastávajícím školním roce 2023/2024 otevíráme již druhý ročník Divadelního ateliéru v
Liberci. Kreativní dramaticko-vzdělávací dílna je určena pro žáky druhého stupně a
středoškoláky, která bude pod vedením naší zkušené lektorky dramatické výchovy Niny
Doubkové opět plná dobrodružného objevování a tvoření. Tvůrčí interpretací osobních
příběhů pamětníků budeme usilovat o hlubší pochopení dějin 20. století.
Cílem dvousemestrálního kurzu je nejen rozvinout a podpořit kreativitu, ale taky schopnost
srozumitelně formulovat vlastní názory. Letošním rámcovým tématem jsou kořeny, domov,
migrace a předsudky. Na rozdíl od předešlého roku, kdy se témata po semestru střídala,
budeme nyní po celý rok pracovat právě s rámcovým tématem „Odkud přicházím, kam jdu“.
Účastníci tak budou mít možnost téma hlouběji prozkoumat a rozvinout.
Divadelní ateliér Liberec nabízí i možnost setkání s pamětníky a semestrálních site-specific
vystoupení.

Setkání se budou konat každou středu od 16:15 do 17:45 hod. v Česko-německém setkávacím
centru v Liberci – Ruprechticích (Ruprechtická 254/119 – širší centrum Liberce, dobře
dostupné MHD). Maximální počet účastníků skupiny je 15 osob. Neváhejte proto s vyplněním
přihlášky co nejdřív.

Divadelní ateliéry Liberec se konají za finanční spoluúčasti Libereckého kraje a SM Liberec.

Organizačně:
Středa 20. 9. 2023 – ukázková hodina (zdarma)
Středa 27. 9. 2023 – ateliér se v předvečer státního svátku nekoná
Středa 4. 10. 2023 – „ostrý start“ divadelního ateliéru Liberec

Divadlo Paměti národa